« Taidekirjansitomo

Miksi lukeminen kannattaa aina?

Lukemisesta on hyötyä monilla elämän alueilla, ja sen tulisi olla luonnollinen osa arkea jo lapsuudessa. Suomi on kirjojen ja kirjastojen luvattu maa, jossa jokaisella on mahdollisuus hankkia itselleen mielekästä lukemista. Lapset, jotka oppivat käsittelemään nuorena pitkiä tekstejä, hyötyvät siitä tulevaisuudessa monissa asioissa. Lukemista ei tulekaan nähdä sidonnaisena vain äidinkieleen, sillä sujuva lukeminen auttaa oppimaan kaikkia aineita ja hahmottamaan suuria kokonaisuuksia.

Oppimisen lisäksi lukutaito ja kiinnostus kirjallisuuteen avaa ovia aivan uudenlaiseen maailmaan. Kirjallisuus on loistava tapa saada maailman kaukaiset kolkat kotiin, eikä sinun tarvitse matkustaa kaikkialle oppiaksesi. Kirjojen kautta mielikuvitus kehittyy ja käsitys maailmasta monipuolistuu. Sosiaalinen media on syrjäyttänyt monilla taidon käsitellä kirjallista tietoa, mutta se ei korvaa lukemista ja kirjallisuutta.

Lukeminen on sosiaalista toimintaa

Onko sinulla mielikuva, että lukemista harrastavat ihmiset ovat yksinäisiä puuhastelijoita? Ehkä erakkoja ja kirjoihin hautautuneita surullisia hahmoja? Päinvastoin. Lukeminen luo yhteisöllisyyttä, sillä kirjojen kieli ja ilmaisut opettavat käsittelemään samalla omia tunteita ja eläytymään muiden osaan. Paljon lukevien henkilöiden sosiaaliset taidot ovat monesti kehittyneet, sillä he osaavat käyttää värikästä kieltä ja iskevät tarinaa eri aihepiireistä.

Nykyisin suositut kirjapiirit ja kirjablogit luovat yhteisöjä, joissa ystävystytään muiden lukemisesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Kirjallisuus on erinomainen tapa tutustua uusiin ihmisin, sillä aina voi aloittaa keskustelun sen päivän sanomalehden tärkeimmästä uutisesta tai pinnalla olevasta kirjailijasta. Lukemisen parhaita puolia on sen monipuolisuus; sen kautta voi luoda suhteita mutta myös sulkeutua arjen kiireistä omaan kirjojen maailmaan.

Kirjat ovat yleissivistyksen avain

Kirjat, sosiaalinen media ja sähköinen tieto tukevat kaikki toisiaan mutta niiden tulee olla oikeassa tasapainossa. Raskas tieteellinen teksti vaatii seurakseen toisenlaisia rentoutumiskeinoja kuin romanttinen hömppä. Voit uppoutua raskaan lukuetapin jälkeen vaikkapa elokuvien tai kasinopelien maailmassa, kasinoista lisää nettikasinovertailu.info sivulta. Älypuhelimen avulla on helppo kirjautua nettikasinolle ja antaa ajatusten lentää.

Lukemalla kasvatetaan omaa yleissivistyspankkia, joka on tärkeässä osassa oppimisessa. Lukemalla opitaan kulttuurissa olennaisia sananlaskuja, tarinoita, kaskuja, loruja, uutisia, historiaa ja proosaa. Lukevan nuoren on helpompi omaksua opiskeluissa tarvittavaa tietoa. Jos lukeminen on heikkoa, on tiedon omaksuminenkin vaikeaa. Tästä syystä lukuharrastuksen tulee olla perheen tukemaa jo pienestä asti. Jokaiselle löytyy taatusti kiinnostava aihealue kirjallisuuden maailmasta oli se sitten jännitys, rakkaus, historia, tiede tai huumori. Lukeminen on monesti jatkumoa, jossa yksi kirja tai teksti vie lukijan kohti seuraavaa. Herännyt kiinnostus johdattelee eteenpäin ja tiedon päälle rakentuu uutta tietoa kuin tiilitalossa kerroksia.

E-kirjat ja äänikirjat - korvaavatko ne lukemisen?

Kirjojen kuunteleminen on tullut yhä suositummaksi, sillä samalla on helppo siivota, lenkkeillä tai tehdä ruokaa. Nillä on tilauksensa arjessa, mutta luetun tekstin ymmärtämistä ne eivät täysin korvaa. Elektroniset ovat kirjojen uusi versio ja niissä teksti välittyy kuten kirjoissakin. Osa arvostaa edelleen kirjojen tuoksua, sivujen hypistelyä ja kierroksia kirjakaupoissa.

Kirjoja kuuntelemalla on hankalampi palata makustelemaan edellisen lauseen tunnelmaa ja niissä on sama perustavanlaatuinen ongelma kuin sosiaalisessa mediassa: niistä puuttuu tekstin käsittelyn tarve, sillä niissä kuuntelija on passiivisena vastaanottaja. Äänikirjat ovat kuitenkin erinomainen lisä, sillä niiden ansiosta kaikkia kirjoja ei tarvitse hankkia tai lainata kirjastosta konkreettisesti ja ne tuovat moniin hetkiin mahdollisuuden keskittyä kirjan kuunteluun.

Hyväksi lukijaksi tullaan lukemalla

Lukeminen ja kirjallinen ilmaisu kulkevat rinnakkain, ja usein paljon lukevat kehittyvät myös erinomaisiksi kirjoittajiksi. Lukeminen on ainoa tapa rikastuttaa sanavarastoa ja kasvattaa monisäkeistä yleissivistystä. Lukuhetket ovat arjesta vapaata aikaa, jolloin sanoilla, lauseilla, tapahtumilla ja kielikuvilla voi nautiskella. Anna kirjojen viedä, mutta älä suorita kahmimalla liikaa. Opi nauttimaan sanoista ja lauseista hitaasti oppien.

7 Sep 2020